Budowa Domu Koszalin – Krok 3 – pozwolenie na budowę

Krok trzeci – pozwolenie na budowę.

Jest to dokument, który umożliwia nam rozpoczęcie budowy, oraz w przypadku finansowania budowy kredytem – pozwala uruchomić przyznane środki finansowe.

Do uzyskania pozwolenia na budowę niezbędne są:

 1. akt własności gruntu,
 2. warunki zabudowy do tej działki,
 3. mapa do celów projektowych,
 4. projekt domu,
 5. warunki zasilenia w energię elektryczną,
 6. umowa z Zakładem Energetycznym o dostawę prądu, w tym także o dostawę energii elektrycznej do celów budowlanych,
 7. projekt zagospodarowania działki,
 8. adaptacja projektu w zakresie architektury,
 9. wniosek o pozwolenia na budowę.

Niektóre Urzędy mogą również wymagać:

 1. mapy własnościowej z wypisem z rejestru gruntów,
 2. dokumentu o odrolnieniu działki,
 3. warunków zasilenia w szczególne media, np. wodę, gaz, kanalizację,
 4. uzgodnienia wjazdu na działkę,
 5. przeprowadzenia badań gruntów z określeniem poziomu wód gruntowych,
 6. wykonania adaptacji posadowienia fundamentów,
 7. wykonania adaptacji konstrukcji do warunków posadowienia,
 8. projektu przyłączy.

Comments are closed.